Meet ViB Group Executive Team

ICON 1
ICON 1

Leroy Monaheng

Group CEO

ICON 2
ICON 2

Kagiso Serema

Group COO

ICON 4
ICON 4

Oratile Gabosianelwe

Group CIO

ICON 3
ICON 3

Shaun Garvey

Group CFO

ViB Mobile

© 2010 – 2023 ViB Mobile